Co-manufacturing – outsourcing výroby


Outsourcujeme výrobní procesy v oblasti výroby bižuterie, kompletace plastových dílů pro automotive, montáž výrobků včetně vložení manuálu a finálního prodejního balení. Vypracujeme výrobní procesy včetně analýzy a ošetření potenciálních rizik. Management kvality nám pravidelně audituje společnost SGS.

Nabízíme plnění POS stojanů danými výrobky s možností distribuce přímo na prodejní místa.
Poskytujeme jak adresné, tak i neadresné balení a rozesílání marketingových zásilek.

Co-manufacturing neboli společná výroba je kompletace nebo sestavení daných výrobků z různých předem určených částí. Výsledný produkt pak zabalíme a odešleme konečnému uživateli. Takto se stáváme součástí nejen procesu logistiky, ale i jistého výrobního procesu.

Co-packing neboli společné balení je vytvoření jednoúčelových sad výrobků podle konkrétní objednávky. Používá se nejčastěji pro sestavení propagačních nebo tematických sad podle přání zákazníka.

Outsourcing znamená vyčlenění různé činnosti a svěření je smluvně dalšímu subjektu specializovanému na příslušnou činnost. Jde vlastně o jistý druh dělby práce na základě smlouvy. Outsourcing je má vést ke snížení nákladů nebo k soustředění se na hlavní činnosti dané firmy v zájmu její konkurenceschopnosti.

Výhody pro naše obchodní partnery:

  • docílíme maximálního efektu prostřednictvím kombinace vytvoření a vyzvednutí výrobků v souladu s logistickými operacemi
  • optimálně nastavíme a rozdělíme výrobu s nejvhodnější kombinací v logistice
  • rychle a pružně reagujeme na potřeby trhu s optimálními dodacími lhůtami a cenou