Celní služby


Jsme držiteli oprávnění AEO (Authorized Economic Operator – Schválený hospodářský subjekt) v režimu celní agentura, dále jsme držiteli povolení zjednodušeného postupu místní řízení ve vývozu.

Co je potřeba k proclení vývozu?

  • vyplnit plnou moc pro proclení ODKAZ na formulář
  • mít zaregistrované číslo EORI
  • zaslat nám výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku
  • zaslat nám osvědčení o registraci k dani
  • Zaslat nám vývozní fakturu spolu s údaji (Způsob dopravy, Nákladové kusy (druhy a počet obalů), Čistá a hrubá hmotnost)

EORI

EORI je identifikátor pro styk s orgány celní správy v celé EU. EORI číslo přiděluje a registruje celní úřad. Je potřeba vyplnit žádost https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/Info_EORI_11b.pdf a dostavit se na celní úřad.

Našim zákazníkům zajišťujeme přidělení čísla EORI v zastoupení na základě zplnomocnění ve smlouvě ODKAZ na smlouvu. Za tuto službu účtujeme 800 Kč bez DPH.

INTRASTAT

Systém Intrastat eviduje pohyb zboží v rámci EU. V našich podmínkách se evidují dva směry. Směr z ČR do EU (režim vývoz) a směr z EU do ČR (režim dovoz). Pro každý směr jsou firmy povinny hlídat si, zda a kdy během roku překročí hodnota zboží osm milionů korun (tzv. asimilační práh). Za měsíc, ve kterém asimilační práh překročí, jsou firmy povinny zaslat hlášení Intrastat. Od té chvíle jim vzniká povinnost hlášení zasílat každý měsíc do konce roku následujícího. Pokud v následujícím roce hranici osm milionů korun nepřekročí, povinnost jim opět zaniká.

 

Co je potřeba pro přihlášení do systému Intrastat

  • vědět, ve kterém měsíci firma překročila hranici osm milionů korun v jednom směru vykazování
  • vyplnit žádost o registraci firmy k Intrastatu
  • zaslat nám výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku

Našim zákazníkům zajišťujeme kompletní službu včetně zastupování při registraci firmy do systému Intrastat. Registraci zajišťujeme zákazníkům zdarma.

Dokumenty ke stažení:Smlouva a plná moc k proclení
 Smlouva a plná moc k zastupování Intrastat
Odkaz na web celní správy:formulář registrace firmy k Intrastatu na webu celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/intrastat/Documents/formul%C3%A1%C5%99%20registrace%20intrastat.xlsm
odkaz na web  celní správyinformace o  EORI na webu celní správy https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/default.aspx
odkaz na web Statistický úřadinformace o Intrastatu na webu českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_new
odkaz na web celní správy:formulář registrace EORI na webu celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Documents/Info_EORI_11b.pdf