Kvalita a certifikáty


Jsme certifikovaní a auditovaní již 12 let firmou SGS v systému kvality ISO 9001:2015. Máme pravidelné audity zaměřené na management kvality, také máme zavedený systém kvality založený na pracovních postupech, kontrolních plánech, příručce kvality.
Kvalitu práce a zkušenosti dokládá naše 20letá spolupráce s automotive. Je na nás stoprocentní spolehnutí a pružně reagujeme na nejrůznější požadavky zákazníků.

Velmi důležitým bodem je ochrana citlivých údajů našich zákazníků, a proto máme zavedené postupy pro jejich ochranu. Z téhož důvodu máme prostory hlídané bezpečnostní službou, svěřené zboží je pojištěné, máme pojistné krytí také pro případ škod způsobených zastavením dodávek, stejně tak odpovědnostní pojištění pro případ způsobení škod našim zákazníkům. Veškeré informace o vašem podnikání považujeme za naprosto důvěrné! Naším krédem je, že váš byznys a know-how je nám svatý!

Dalším důkazem spolehlivosti je naše kompletní prolustrování Celní správou ČR.

Náhradní plnění
Pro většinu činností můžeme nabídnout práci v režimu náhradní plnění. Naše dceřiná firma JAKOB plus s.r.o. zajišťuje některé montážní, výrobní a balicí práce. Je to chráněná dílna, kde v současnosti pracuje 24 zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců. Také pro tuto chráněnou dílnu platí stejné prvky managementu kvality ISO:9001:2015.